editorial

166 Wiadomości

Warszawa

Wydawca: Szkoła Podstawowa 166

Gazetka szkolna z popularnymi działami, takimi jak - z życia szkoły, wywiad numeru, aktualności, ogłoszenia, felieton numeru itp. Gazetka to dwutygodnik.

0