editorial

KAZIK

Lubliniec

Wydawca: ZSOT LUBLINIEC

"KAZIK" to potoczna nazwa Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych. Piszemy o nas, o szkole, o wszystkim, co nas interesuje i dotyczy. Chcemy wypowiadać…

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KAZIK - wydanie specjalne 2016

KAZIK - wydanie specjalne 2016

14

KAZIK

KAZIK

15

KAZIK

KAZIK

16

KAZIK

KAZIK

17

KAZIK

KAZIK

18

KAZIK

KAZIK

19

KAZIK

KAZIK

20

KAZIK

KAZIK