editorial

13 Start

Sosnowiec

Wydawca: mgr. Iwona Ambroziak

Gazetka szkolna - życie ucznów gimnazjum, najważniejsze wydarzenia w szkole i w jej okręgu, zainterosowania, sport, moda i.t.p. ;]

0

1

Wydanie styczniowe 13 Start

Wydanie styczniowe 13 Start

2

W świecie mediów

W świecie mediów